www.hellesylt.info Blog

Har starta utbetring av Herdalsida

Måndag 18. juni starta arbeidet på postvegen over Ljøbrekka igjen. I år skal den bratte Herdalsida opp 22 svingar utbetrast og då blir denne delen av vegen stengt for turgåarar i arbeidstida.