www.hellesylt.info Blog

Varm gåve til ordførar

Ordførar Jan Ove Tryggestad tok turen innom Sparebanken Møre på Hellesylt under oppteljing av innsamlingsbøsser. Der fekk han seg overrakt ei gåve frå elevar og lærarar ved Sunnylven skule.

Konfirmert for 60 år sidan

I Sunnylven kyrkje var det attersyn med konfirmantar frå 1958. Den gongen var dei 14, fem jenter og ni gutar, men i åra etter har tre gått bort.

Sunnylvingen 21. oktober 1983

I Sunnylvingen frå 21. oktober 1983 kunne ein mellom anna lese at Sunnylven tapte kampen om opprykk til 6. divisjon, skatteoppgjeret førte til ny baksmell for Stranda kommune, i Moldskreddalen er det storsatsing på geiter og seterdrift, 4H har hatt avslutningsfest og Ringdal & co har flytta inn...

Selde vaflar for TV-innsamlinga.

Elevane ved mellomsteget ved Sunnylven skule selde vaflar på bedrifter og i Hellesylt sentrum fredag. Salet gav 3.061.- kroner som i si heilheit skulle gå til årets TV-innsamling for Kirkens bymisjon.