www.hellesylt.info Blog

Skapte smoothie av bær

Elevar frå Hellesylt som var med i den tverrfaglege ungdomsbedrifta ZUP UB ved Stranda vidaregåande skule er med i ei ny nasjonal lærebok i Entreprenørskar og bedriftsutvikling.

Finale i Toyotacup

Brørne Isak Elias og Ørjan Frøysadal Hauge, Sunnylven skyttarlag kom begge på andre plass i sine klasser i Toyotacup søndag. Eidsbygda skyttarlag var arrangør av finalen på Tua skytebane.

Etterlyser svar på kraftutbyggingsanke

NVE gav i 2017 konsesjon for utbygging av tre nye kraftverk i Sunnylven, Langedalselva Kraftverk, Hauge Kraftverk og Røyrhus Kraftverk. Fleire klaga på vedtaka og ankeavgjerd frå olje –og energidepartementet dreg ut.