For lite kraft, men mot samanslåing

På 40 og 50-talet fekk Hellesylt Kraftlag etter kvart for lite elektrisk straum å tilby. Det var usemje mellom partshavarane om laget skulle slutte seg til eit nyskipa kommunalt Sunnylven kraftlag eller ikkje. Fleire partshavarar i Hellesylt Kraftlag frykta prisen på kraft ville bli høgare om ein gjekk saman i … Fortsett å lese For lite kraft, men mot samanslåing