Author: Fredrik Stadheim

Kjekke dag ved skulen

Det var ein kjekke dag på Sunnylven skule tysdag. God servering, vakker Lucia-song og mykje fint å ta med heim laga på juleverkstad.

Bra hjortejakt i kommunen

Framleis går over 200 hjort i frykt for å bli skotne i Stranda kommune. Av i alt 899 tildelte løyver er 685 felt så langt viser fellingsresultatet fram til fyrst i desember.