Author: Fredrik Stadheim

Ny tomt for Basecamp Hotel

Selskapet og personane bak Basecamp Hotel er på leiting etter ny tomt i nærleiken av Hellesylt. Usikkerheit kring rasproblematikk vedrørande Åkneset og dei mange innsigelsane mot planane fører til leiting etter ny hoteltomt.

Til Fylkesfinalen i UKM

Ungdomsbandet KILT frå Hellesylt deltok i UKM på Stranda søndag 3. februar og sikra seg plass til fylkesfinalen i Møre og Romsdal. Også fire andre frå Stranda kommune gjekk vidare til fylkesfinalen i Kristiansund.

Varslar vegstenging på SMS.

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen er av dei mest skredutsette vegane og blir stengt ved skredfare eller skred. No startar Statens Vegvesen med SMS-varslinga når vegen kan bli/blir stengt.

Den staselege geitebukken

Det er over 60 år sidan denne dyrehistoria vart eit varig minne. Ein stor geitebukk var komen heim frå gode sommardagar og velsmakande fjellgras i Rindane ved innløpet til Geirangerfjorden. No vart han tjora på ho-beite like ved fjøset på heimegarden.