Author: Fredrik Stadheim

Flytta inn med grillfesten

Til grillfesten til Sunnylven Pensjonistlag kom 62 av laget sine medlemer. Og når festplassen var det nye klubbhuset til idrottslaget og skyttarlaget i bygda gjorde det ikkje noko at det var kjøleg og vått vestlandsver ute.

Legg til kai på Hellesylt

Ein oversikt frå Stranda Hamnevesen KF viser at fleire cruisebåtar enn tidlegare blir liggjande ved kai på Hellesylt i juni. Totalt kjem 44 båtar, og 9 av desse blir tre – fire timar eller lenger ved kai. –Vi håper at dette også fører til meir omsetning/aktivitet på Hellesylt,...

Aktivitetsdag

Sunnylven skule brukte det «store» klasserommet tysdag. Det var aktivitetsdag med mykje moro på uteområdet.

Det store fotomotivet

Same kva ver der er, det store fotomotiva på Sunnmøre er Hellesyltfossen. Midt i Hellesylt sentrum og mellom to bruer, Høge bru frå 1907, og Hellesylt bro frå 1902 veltar vassmassane seg ned etter blankslipa gråberget.