Category: For 35 år sidan

Sunnylvingen 3. desember 1982

I Sunnylvingen frå 3. desember 1982 kunne ein mellom anna lese at Kjell Runde var blitt ny formann i Sunnylven Idrottslag. Fredrik Helset var attvald som formann i bondelaget. Det var reportasje frå premieutdelinga for fjelltrimmen. Knut Frøysa skriv om dei namngjetne spelemannsbrørne på Kjellstad og det gamle...

Sunnylvingen 5. november 1982

I Sunnylvingen 5. november 1982 kunne ein mellom anna sjå ein presentasjon av teikningane for den nye aldersheimen. Ein kunne lese om ein «mystisk» fangst under linefiske utanfor Ljøen. Det var reportasje frå basar på Haugeskulen, og frå avskjedsfesten til tre av stafettløparane til Sunnylven IL. Resultata frå...

For 35 år sidan : Sunnylvingen 14 mai 1982

I Sunnylvingen frå fredag 14. mai 1982 kunne ein mellom anna lese om Sunnylven sanitetslag som feira 70-årsjubileum, Sunnylven vart premiert i Holmenkollstafetten. Ein turist ramla i Hellesyltfossen og Sunnylven bondelag arrangerte skogdag på Frøysa. Det gamle foto er frå 17-mai feiringa i 1925. Eg har plukka ut...

VERSTE SNØVERSPÅSKE I MANNS MINNE

Det som lenge teikna til å kunne bli ei påske i vårens teikn, utvikla seg på dei indre strøk av Sunnmøre til å bli den verste snøverspåska i manns minne. Fram mot 2 meter nysnø vart det målt somme stader i Sunnylven, og problema hopa seg opp. Men...

GRENDAKVELD FOR SJUANDE GONG

    For 7. gong i ei ubroten rekkje gjekk Grendakvelden av stabelen laurdag, med Langedølene som vertskap. Denne festen har blitt ein tradisjon det vert stilt store forventningar til, og over 400 fylte Samfunnshuset til siste plass og vel så det. Det vart ein på alle måtar...

AUKA UTLÅN FRA BIBLIOTEKET

  Utlåna ved Stranda Folkebibliotek sin filial i Sunnylven har synt ein fin auke siste året. l 1981 vart det lånt ut 3019 bøker, mot 2508 året før. Det er filialstyraren, Alida Langeland, som fortel dette til «Sunnylvingen».

1982: GODT ARBEIDSÅR FOR HELLESYLT U.L.

Hellesylt Ungdomslag har avvikla årsmøtet sitt og kan sjå attende på eit år med god og variert aktivitet, sjølv om det økonomisk har blitt eit mindre underskot.  Ungdomslaget har difor fortent betre enn at berre ei handfull medlemmar møtte fram til årsmøtet. Dette særleg på bakgrunn av at...

Gjenval i skulekorpset – Helge Fivelstad ny dirigent

Årsmøtet i Sunnylven Skulekorps vart halde tysdag 27. oktober. Formannen i laget, Solveig Høgalmen, ønskte velkomen, og skulekorpset spela deretter tre musikkstykke under den nye dirigenten sin, Helge Fivelstad. Årsmelding og rekneskap vart refererte av Roger Tryggestad, og dei syner eit godt driftsår for skulekorpset. Det har siste...