Category: Lokalnytt

Elevar lagar dataprogram for mobil

Fire elevar ved Stranda vidaregåande skule har starta arbeidet med å lage eit dataprogram for mobiltelefon med informasjon om Hellesylt og Sunnylven. Deler av mobil-appen blir ferdig dette skuleåret.

Viste fram mønstergeitbruk

Tilsette i Landbruksdepartementet er på rundreise i Møre og Romsdal for å sjå landbruk og få innspel frå bønder. Onsdag var turen komen til Stranda.

Ny styreleiar i VestlandsHus AS

På siste årssamling i VestlandsHus AS vart advokat Dag Stadheim valt til ny styreleiar. Han avløyser Øystein Ljøen frå Hellesylt som ikkje ønska attval etter ti år i leiinga i boligprodusentkjeda.

Får besøk av Landbruksdirektoratet

Onsdag 6. juni kjem Landbruksdirektoratet på besøk til Stranda. Det blir omvising på Stabburet Stranda og gardsbesøk i Sunnylven. Jørn Stadheim blir vert for gardsbesøket til Landbruksdirektoratet i Sunnylven. Gardsbesøket er ope for alle interesserte. På garden Stadheim blir det dyrka gras med produksjon av geitmjølk og storfekjøtt....