Ny tomt for Basecamp Hotel

Selskapet og personane bak Basecamp Hotel er på leiting etter ny tomt i nærleiken av Hellesylt. Usikkerheit kring rasproblematikk vedrørande Åkneset og dei mange innsigelsane mot planane fører til leiting etter ny hoteltomt.