www.hellesylt.info Blog

Spør om legetenesta i Sunnylven

I ein interpellasjon til kommunestyremøtet 19. oktober, spør kommunestyrerepresentant Knut Dag Langeland, Stranda Ap om legetenesta i Sunnylven. Den er frå august redusert frå to til ein kontordag på Hellesylt.

Familiegudsteneste søndag

Søndag er det familiegudsteneste og hausttakkefest i Sunnylven kyrkje. Og som tradisjonen er har Sunnylven Bygdekvinnelag pynta til takkefesten.

Markerte Sanitetens veke på Hellesylt

Det vart utdeling av gåver, kaker, kaffi, vaflar, lotteri og trimtur då Sunnylven sanitetslag markerte Saniteten si veke. Sunnylven sanitetslag hadde tilbod til både unge og gamle i veke 39 då laget markerte Saniteten si veke 2017. Tidleg i veke 39 fekk alle elevar i fyrste klasse på...

Opprettar bildebank for «Verdsarvhus»

Arbeidet med å skape eit Verdsarvhus i Peer Gynt galleriet er i gang. I marknadsføringa treng ein gode bilete frå området Hellesylt og Sunnylven. Ferdafolk blir oppmoda om å bli med å «bygge opp» ein bildebank.

Fem gryter fårikål

Siste torsdag i september er Fårikålens dag. Hos Ole Ringdal AS på Hellesylt vart dagen markert med servering av festmaten til 90 tilsette.

Innsamling for demenssaka

Nasjonalforeininga for folkehelsa har i desse dagar sin årlege innsamlingsaksjon for demens-saka. Denne veka kjem bøsseberarar rundt i Sunnylven.