VOLVO-BILAR TIL BARNEHAGEN

-Løyvingane til inventar og leiker er ikkje alt for store til den nystarta Sunnylven Barnehage, og vi har m.a. hatt behov for fleire leikebilar. Mest for moro skreiv difor borna i barnehagen brev til direktør Pehr G Gyllenhammer i Volvo med spørsmål om han kunne tenkje seg å...

Kokartjønna

Naturopplevingar i Sunnylven Sunnylven er rik på flotte turopplevingar. Ein av dei mange sætredalane som ligg og ventar på naturglade er Kjellstaddalen.