www.hellesylt.info Blog

Toppturar auka mest

Registreringar ved Sunnylven IL sine 25 trimpostar viser ein nedgang på tre prosent, eller 408 oppføringar mindre i 2017 enn i fjor. Mest besøkte post var Shell-kaia med 1950 noteringar.

Sunnylvingen 5. november 1982

I Sunnylvingen 5. november 1982 kunne ein mellom anna sjå ein presentasjon av teikningane for den nye aldersheimen. Ein kunne lese om ein «mystisk» fangst under linefiske utanfor Ljøen. Det var reportasje frå basar på Haugeskulen, og frå avskjedsfesten til tre av stafettløparane til Sunnylven IL. Resultata frå...

Viste interesse for hydrogen

Hydrogen fikk stor merksemd i transport- og kommunikasjonskomiteen, der også Drivkraft Norge, Energigass Norge og Småkraftforeininga løftet fram hydrogensaka.

«Staka» i gong skisesongen

Langrenn- og skiskyttargruppa i Sunnylven IL er klar for ein ny sesong. Torsdag kalla leiinga inn til møte der dei frammøtte fekk orientering om opplegget og svara på spørsmål.

Hydrogen-prosjekt manglar kunde

Hexagon Composited satsar på Hydrogen som eitt av framtidas drivstoff. Hellesylt Hydrogen Hub vil produsere det miljøvenlege drivstoffet av overskotskraft frå småkraftverk, men så langt manglar kundane.