Solid byggfirma på Hellesylt

I 2017 feira HT Bygg Hellesylt 25 år som byggfirma. Med ca. 20 tilsette, kontor, butikk og lager på Hellesylt har firmaet utvikla seg til ein betydeleg aktør innan byggebransjen på Sunnmøre.

GRØNT GRAS PÅ STADION

Arbeidet med det nye Hellesylt Stadion ved Jogardsbøen nærmar seg no si fullføring. Alt i dag kan ein  med sjølvsyn slå fast at det vert eit flott anlegg på alle måtar, og eit anlegg som bygdefolket vil få både mykje nytte og glede av. Grasbana er alt grøn...