www.hellesylt.info Blog

Ny ferjelem på plass

Tysdag vart den nye ferjelemen på Hellesylt krana på plass. Arbeidet er i rute og ferdig til ferjeopning 1. mai.

Klare for Tromra Ørskog Festival

Sunnylven skulekorps og Stranda skulekorps er klare for musikkfestival på Ørskog til helga. Dei to har spleisa seg saman og stiller i 1. divisjon saman med åtte andre.

Generalprøve før Tomra Ørskog Festival

Sunnylven skulekorps og Stranda skulekorps samarbeider om deltaking på Tomra Ørskog Festival 25. april. Musikkmønstringa komande laurdag er også Nordvestmeisterskap for skulekorps.

Uventa påskebesøk

Fyrste påskedag dukka eit høgst uventa påskebesøk opp på Storstein. Inne i ein kjellar flaug ei kattugle rundt og ville ut.

Sunnylven sau og geit beste faglag

På årsmøtet til Møre og Romsdal sau og geitavlslag vart Sunnylven sau og geit tildelt utmerking som beste lokallag i fylket. Prisen var eit rosemåla fat.

Konsertperle i Sunnylven kyrkje

Skjærtorsdag fylte 300 personar Sunnylven kyrkje for å høyre musikar Helge Lilletvedt og lokale songarar framføre salmar av Lina Sandell. Konserten vart eit høgdepunkt så langt i markeringa av 150-års jubileet for kyrkja.