www.hellesylt.info Blog

Sommaravslutting ved Sunnylven skule

Fredag 19. juni var det sommaravslutting på enno eit læringsår ved Sunnylven skule. Samlinga i samfunnshuset var etter tradisjonelt opplegg med programinnslag, utdeling av vitnemål og ei enkel servering.

God opning i Korsbrekkeelva.

Laksefisket starta i Korsbrekkeelva i dag tidleg og fisken let ikkje vente med å ”bite” på kroken. 15 laks på nokre få timar var ein rekordbra start den fyrste fiskedagen.

Snart filmopptak i Kopen

Det nærmar seg filmopptak med basehopp i Helsetkopen. Kanskje torsdag eller fredag, men om veret blir vanskeleg blir det ikkje før neste veke, seier Tom Erik Heimen.

Henta heim prisen

Leiar i ungdomsklubben May-Helen Hole, dagleg leiar Inge Hole og styreleiar Jan Ove Tryggestad i Hellesylt Vekst var til stades under opning av fylkestinget i Ålesund og tok mot prisen som ”Utviklingsbygda 2009”. Fylkesordførar Olav Bratland overrekte utmerkinga som er 25.000,- kroner og eit bilete i akvarell.

Fjør som fe får støtte

Som lekk i arbeidet med å skape næringsutvikling i Sunnylven er det drøfta å etablere eit anlegg for produksjon av fjørfe. Etter søknad frå Hellesylt Vekst har Innovasjon Norge innvilga inntil 47 % i støtte til kostnaden med utarbeiding av forprosjekt.

Knoppskyting på Hellesylt

Hellesylt Vekst har innleia eit samarbeid med Kunnskapsparken i Ålesund. Hensikta er å gje råd og hjelp til personar som har ein forretningside dei ønskjer å setje i verk.

Går inn for landingsløyve

Sakshandsamar Anders Thaule går i si innstilling til møte i Næring- miljø og kommunalteknikk inn for at TV-selskapet CBS får landingsløyve på Helsetkopen i samband med filminnspeling i juni.