Sikra stamlaks til klekkeriet

      Laurdag sikra elveeigarar og laksefiskarar seg mykje fin stamlaks til klekkeriet i Husøyna. 100 000 yngel skal framavlast for utslepp i elva neste år.

HUL-teatret sitt julespel i fåre

Julespelet til HUL-teatret på Hellesylt kan bli avlyst. Teatret har gjennom 100 år gleda og hausta ros for sine amatørspel, men no maktar dei ikkje å fylle opp rollelista.

Fotballfest i Sunnylven fotball

Snart er fotballsesongen 2011 over og Sunnylven Fotball er i gang med førebuingane til avslutningsfestar både for aldersbestemte lag 30. oktober og dei to seniorlaga 5. november.

Vil slå saman bondelag

Styra i Sunnylven bondelag og Stranda bondelag går inn for at dei to faglaga slår seg saman. I eit rundskriv som er utsendt til medlemane, går det fram at saka kjem opp til vedtak på årsmøta i haust.

Jan Ove Tryggestad ny ordførar

Under konstituerande møte i ”nye” Stranda kommunestyre vart Jan Ove Tryggestad, Sp vald til ordførar. Han tek over etter Frank Sve, Frp.

Hausttakkefest i Sunnylven kyrkje

Mange kom til Sunnylven kyrkje søndag og til hausttakkefest. Saman med vikarprest Nils Beite deltok born frå barnehagen, elevar ved Sunnylven skule, konfirmantar og ungdomskoret Joyful.

Brukbar sommar for Øcal Pizzarestaurant

Eigaren av Øcal Pizzarestaurant kan sjå tilbake på ein brukbar sommar til trass for det dårlege veret. Ut over hausten blir restauranten open både i helgane og på kveldstid midt i veka.

Siste dag med Bolsøy

Fredag 30. september var siste dag på ”jobb” i år på Verdsarvfjorden for cruiseferja Bolsøy og mannskap. 1. mai neste år er ferja tilbake igjen i turistruta, seier skipper Arnold Grønning.

Unge og eldre gjekk tur

Det var sommar på Hellesylt torsdag då Sunnylven sanitetslag og trimgruppa i Sunnylven IL inviterte til kort trimtur i nærområdet til Hellesylt. 34 unge og eldre deltok.