Hellesylt Vekst inviterer til bygdafest

I konkurranse med fleire gode kandidatar vart Hellesylt og bygda Sunnylven tildelt prisen som Utviklingsbygda 2009 i Møre og Romsdal. No inviterer Hellesylt Vekst bygdefolk og andre til stor feiring 15. august.

Nedre Reset ryddar trivselsplass

I mai delte styringsgruppa for bygdemobilisering ut fem tilskot på 10.000 kroner kvar til trivselsfremjande tiltak. Leikeplassen på Nedre Reset var eitt av prosjekta, og her er arbeidet i gong.

Sommaravslutting ved Sunnylven skule

Fredag 19. juni var det sommaravslutting på enno eit læringsår ved Sunnylven skule. Samlinga i samfunnshuset var etter tradisjonelt opplegg med programinnslag, utdeling av vitnemål og ei enkel servering.