Fjør som fe får støtte

Som lekk i arbeidet med å skape næringsutvikling i Sunnylven er det drøfta å etablere eit anlegg for produksjon av fjørfe. Etter søknad frå Hellesylt Vekst har Innovasjon Norge innvilga inntil 47 % i støtte til kostnaden med utarbeiding av forprosjekt.

Knoppskyting på Hellesylt

Hellesylt Vekst har innleia eit samarbeid med Kunnskapsparken i Ålesund. Hensikta er å gje råd og hjelp til personar som har ein forretningside dei ønskjer å setje i verk.

Går inn for landingsløyve

Sakshandsamar Anders Thaule går i si innstilling til møte i Næring- miljø og kommunalteknikk inn for at TV-selskapet CBS får landingsløyve på Helsetkopen i samband med filminnspeling i juni.

Orienterte statsråd Kleppa

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vitja Hellesylt onsdag, men utan å bekrefte endeleg løysing om Åkernes og byggeforbodet langs Storfjorden. På Hellesylt møtte ho ordførar Frank Sve, og representantar for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal og Hellesylt Vekst.

På tur i det blå

Laurdag var opplegget klart for den årlege blåturen for medlemane i Sunnylven bygdekvinnelag. Berre styret og vertskapet visste om reisemålet. Dei enda på ei seter til livleg ”drøs” og servering av kaffi og steinomnsbakt brød.