www.hellesylt.info Blog

Fjordforeining med haustmøte på Hellesylt

Foreininga «Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden» har lagt haustmøtet sitt til Hellesylt tysdag 16.oktober. Det startar kl. 18.30 og vil vare i rundt 2 1/5 time står å lese i innkallinga.

Heidra av Forsvaret

Jon J. Tryggestad feira nyleg 90 år. I tillegg til både gåver og blomar vart han overrakt to spesielle æresbevis, nemleg heidersmedaljer frå Forsvaret.

Ny straumkabel til juletreet

Hellesylt skal bli «opplyst» når mørke kveldar kjem. Det er håp om lys i Hellesyltfossen og juletreet på Svarthammaren har fått ny straumtilførsel.

Markerte Eldredagen 2018

Den 1. oktober vart Eldredagen 2018 markert av Sunnylven Pensjonistlag i kyrkjelydshuset med underhaldning, servering og åresal.

Kosar seg med baby-song

Tre gonger så langt i haust har foreldre og babyar vore samla til baby-song i Sunnylven kyrkjelydshus. Måndag fekk vi kome innom kosestunda.