www.hellesylt.info Blog

Tid for gjæringsstopp på Ljøen

Den driftige familien på Øvre Ljøen i Sunnylven har søkt og fått innvilga produksjon av eigen heimeprodusert vin. No er det tid for å setje gjæringsstopp, seier Bente Bonsaksen.

Ringdal med eller utan g ?

For ei tid tilbake vart det søkt om fornying av vegskiltet Ringdal som står ved vegkrysset til Sunnylven barnehage, Hellesylt Brannstasjon og garden Ringdal.