Ane og Bern, gardbrukarar i Moldskreddalen.

I bygdeboka les vi at ei tid var det gardsbruk i Sunnylvs-Moldskreddalen, men kring 1850 lyste soknestyret garden fal til sæters. -No var det gått i ring. Moldskreddalen hadde sikkert vore sæter før folk busette seg fast der kring 1600-talet, står å lese i Bygdeboka.

Eventyrleg handel av daglegvarer

Etter at Norge vart stengt for besøk frå utlandet er det norske ferierande som har dominert i gatebildet på Hellesylt denne sommaren. Ei god erstatning for handel i butikkane i turistbygda.