Stør ombygging av Hellesylt stadion

doc_99_4

Sunnmøre Fotballkrets er positive til Sunnylven IL sine planar for ombygging av Hellesylt stadion. Anlegget skal opprustast med kunstgrasdekke,
undervarme og lys.
På ”julemøtet” i Stranda kommunestyre vedtok dei folkevalde å støtte utbetring av Hellesylt stadion økonomisk. Stranda kommune står som
utbyggjar, og søknaden om spelemiddlar er no sendt til fylket. Ombygginga har ei total kostnadsramme på 6.8 mill. kroner, fordelt med ein
tredjedel på kommune, spelemiddlar og idrettslag.Støtte frå fotballkretsen.
Sunnmøre Fotballkrets er kjende med planane for Hellesylt stadion, og har sendt denne uttalen til Sunnylven IL/v leiar Knut Dag Langeland:

-Sunnmøre Fotballkrets støtter Sunnylven ILs planer om å legge kunstgress med undervarme på Hellesylt stadion. I henhold til retningslinjene fra
departementet så er denne innstillingen også oversendt Norges Fotballforbund med henstilling om at Hellesylt stadion blir prioritert som
undervarmeanlegg i vår krets-.
Mvh
Sunnmøre Fotballkrets
Bjørn Oskar Haukeberg
Dagleg leder

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380