Jan Ove Tryggestad ny styreleiar i Hellesylt Vekst a/s.

Jan Ove Tryggestad, ny styreleiar i Hellesylt Vekst a/s.

Jan Ove Tryggestad, ny styreleiar i Hellesylt Vekst a/s.

På generalforsamling i Hellesylt Vekst a/s tysdag vart Jan Ove Tryggestad vald til ny styreleiar. Han tek over etter John Breivik som hadde sagt 

frå seg attval
For Kari Hauso Stadheim som også gjekk ut av styret kom Oddbjørg Stadheim inn. Det ny styret i Hellesylt Vekst a/s er: Jan Ove Tryggestad, Bjørg
Ness, Per Erik Dalen, Synnøve Hjellbakk Hole, Ole Arnstein Ringdal, Inge Hole, Oddbjørg Stadheim.
Sjølv om rekneskapen synte eit underskot for fyrste driftsår, var det optimisme å lese ut av årsmeldinga for selskapet. Alle val på
generalforsamlinga var samrøystes.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380