Test av sireneanlegg

Ved klubbhuset Hellesylt stadion er eitt av tre tyfonanlegg på Hellesylt. Dei andre er montert ved Sunnylven samfunnshus og Stadheimfossen Camping.

Ved klubbhuset Hellesylt stadion er eitt av tre tyfonanlegg på Hellesylt. Dei andre er montert ved Sunnylven samfunnshus og Stadheimfossen Camping.

Åknes/Tafjord Beredskap er et nystiftet selskap som skal videreføre den overvåkingen av fjellskred som Åknes/Tafjord-prosjektet har lagt grunnlaget for. I veke 43 blir det test av sireneanlegga i fleire bygdelag.

Beredskapssenteret har sendt ut denne meldinga i høve testing av sireneanlegga:

-Vi har utplassert sireneanlegg for befolkningsvarsling i alle bygder og trafikknutepunkt i kommunene Norddal, Stranda, Stordal og Ørskog, der det er planlagt evakuering i forbindelse med flodbølgefare etter fjellskred.
Sirenene er nå ferdig montert og det gjenstår bare å teste hver enkelt sirene med lyd før anlegget er operativt.
Sirene er elektroniske slik at det kan sendes ut både ”sirenelyd” og talemeldinger.

Testen vil bestå i å sende ut flere forskjellige meldinger, også evakueringsordre. Dette må gjøres for å fastslå om hver enkelt sirene virker eller ikke, og for å kontrollere lydbildet i de enkelte bygdelaga.

Testen vil foregå onsdag 22 og torsdag 23 oktober 2008 etter følgende plan:

Onsdag 22 oktober:
kl 0800 -1200, Hellesylt, Stranda og Liabygda(Gravaneset fergekai)
kl 1200 – 1500, Stordal, Dyrkorn og Sjøholt
kl 1400 – 1800, Linge, Linge fergekai, Valldal(Sylte/Muri)

Torsdag 23 oktober
kl 0800 – 1200, Vika, Fjørå og Tafjord
kl 1100 – 1800, Geiranger, Norddal og Eidsdal

Vi gjør oppmerksom på at det ikke skal reageres på noen som helst måte under disse testene. Samtidig ber vi publikum nytte anledningen til å gjøre seg kjent med sirenelydene og meldingene.

Dersom noen har spørsmål eller synspunkt kan disse rettes til Kjell Jogerud, daglig leder i beredskapssenteret på telefon 46411145 eller e-post kjjo@stranda.kommune.no-

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380