Ønskjer alle god jul

doc_542_2

I mars er det to år sidan Hellesylt Vekst a/s vart skipa. På eiga heimeside helsar utviklingsselskapet god jul til samarbeidspartnarar og gode støttespelarar.

 

Året 2008 er snart omme, men det sluttar med ei gla`melding for Hellesylt. At byggeforbudet blir oppheva trur vi vil ha store ringverknader for utvikling i bygda.
Vi håper også at ljossetjing av Hellesyltfossen vil vere eit ljospunk for trivsel, og skape motivasjon for framtida.
Hellesylt Vekst/Hellesylt Næringslag takkar alle som har støttar opp under skiping av nye arbeidsplassar, og dermed busetnad og folkevekst i Hellesylt

Vi takkar for samarbeidet i året som er gått og ønskjer God jul og Godt nyttår!

Jan Ove Tryggestad, styreleiar Hellesylt Vekst a/s.
Inge Hole, dagleg leiar Hellesylt Vekst a/s.
Fredrik Stadheim, nettansvarleg hellesylt.no

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380