Lokalnytt

Bygdedugnad får pengar og skryt

Alle møta i samband med bygdemobilisering har hatt stort oppmøte frå bygdefolket.
Alle møta i samband med bygdemobilisering har hatt stort oppmøte frå bygdefolket.

I 2007 fekk tre lag på Hellesylt tildelt 300.000,- i bygdeutviklingsmidlar for perioden 2007 til 2010. Årsrapporten viser stort engasjement og kreativitet også i 2008.

Samarbeidet mellom Hellesylt Næringslag, Sunnylven bygdekvinnelag og Sunnylven bondelag har fungert godt, heiter det i rapporten. Det er sett i verk tiltak både for ungdom og eldre, halde møteseriar og sett fokus på nye næringar som på sikt skal gje nye arbeidsplassar i bygda. Og mange ”nye” prosjekt er under planlegging.
Mest synleg vart lyssetjinga av Hellesyltfossen i desember. Rapporten fortel at langs med fossen er det planlagt nye trivselsfremjande tiltak med opparbeidinga av turstiar og kvilebenkar.

Bygdedugnaden som er utført på Hellesylt får skryt frå landbruksavdelinga i fylket, og nye 100.000,- av det bevilga beløp blir overført til dekning av utgifter i 2008.
Då står det igjen 100.000,- kroner av det totale tilskot som bygdemobiliseringsprosjektet fekk innvilga. Halvparten av dette skal gå til trivselsfremjande tiltak rundt om i bygdene i Sunnylven, blir opplyst.
Les heile årsrapporten under Bygdemobilisering.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380