Vedlikehald av Postveien held fram

Grøfter blir renska og andre skada parti av Postveien blir reparert.

Grøfter blir renska og andre skada parti av Postveien blir reparert.

Arbeidet med å ruste opp og bevare Den Trondhjemske Postvei frå Ljøkaia og oppover held fram. No blir grøfter renska og murar reparert.


Foto: Inge Hole

I 2008 sette Hellesylt Næringslag i gong arbeid med vedlikehald av Postveien frå Ljøkaia og oppover til det gamle skulehuset på Ljøen. Vegen heldt på å gå tilbake til naturen, skog vaks opp og gamle murar stod i fåre for å rase saman. Små og store tre vaks over alt og røter, og grøfter for vatn var borte.
I løpet av våren i fjor vart skog rydda og fjerna.

No er vedlikehaldsarbeidet kome til fase to, seier Inge Hole i Næringslaget. Same arbeidslaget er i gong med opprensking av grøfter og reparasjon av murar og andre skada deler av vegen.

Den gamle Postveien blir ein flott turveg i vakker natur.

Den gamle Postveien blir ein flott turveg i vakker natur.

Kaffipause for arbeidslaget.

Kaffipause for arbeidslaget.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380