LokalnyttSommardagar på Hellesylt 2009

Natteravnar under Sommardagane.

Frå venstre: Bente Bonsaksen, Frode Nessan, Eva Kristin L. Røyrhus.
Frå venstre: Bente Bonsaksen, Frode Nessan, Eva Kristin L. Røyrhus.

Å ha vaksne til stades under større arrangement kan virke forebyggjande mot uro og uheldinge episodar. Også i år vil ein sjå Natteravnar på Hellesylt under Sommardagane.

I fjor fekk Hellesylt oppretta ei Natteravngruppe. Frå Trygg Vesta vart det bevilga jakker, vestar og 2.500,- kroner i oppstartstøtte, i tillegg til informasjon og gode råd.

Natt til søndag under Sommardagar på Hellesylt i fjor gjekk fem personar Natteravn i sentrum. Tiltaket vil bli følgd opp i år.
Med unnatak av eit par episodar var det lite å gjere for dei gode hjelparane som Natteravnar er.
Om fleire kan tenkje seg å delta både i helga og ved andre høve, ta kontakt med Bente Bonsaksen eller Eva Kristin L. Røyrhus.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380