Vinnarar av ”Kvar er dette”

"Kvar er dette" var Helsetvatnet.
«Kvar er dette» var Helsetvatnet.

I messeavisa for Sommardagar på Hellesylt var det også i år eit bilete der lesarane kunne levere inn svar på kvar motivet var frå. Tre deltakarar vart premierte.

Fredrik Stadheim – 27.07.2009 13:02:40

”Kvar er dette” var nok lett for mange denne gongen. Det kom inn over tretti rette svar som var Helsetvatnet.
Mellom dei vart tre trekte ut og kunne motta ein premie, ei lita lykt med stearinlys.

Vinnarane vart:
Knut J. Tryggestad,
Inger Marie Ringdal,
Tor Tryggestad, alle frå Hellesylt.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info