Reguleringsplan Hellesylt sentrum

Stranda kommune har sendt ut brev til fleire berørte partar om oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for Hellesylt sentrum.

25.02.2010 15:12:38

Brev om oppstart av planarbeidet og planprogram er mellom anna sendt til Hellesylt Vekst, Hellesylt Næringslag, Hellesylt Vel og Sunnylven skule.
Planprogrammet ligg på Stranda kommune si heimside, sjå her:
http://www.stranda.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=1814&back=1&MId1=2&

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380