Dagskurs i sosiale media

I samarbeid med fylkeskommunale etater arrangere hoppid.no kurs ved Union Hotel, Geiranger i bruk av sosiale media. Kurset går over ein dag og krev ingen forkunnskap til deltakarane.

Kurset er tenkt for målgrupper som til dømes nyetaberarar, næringsdrivande, småskala mat- og opplevingsbedrifter og bygdemobiliseringsprosjekt.

Les meir om kurset og påmelding her: https://mrfylke.no/Satsingar/hoppid.no/Kurskalender/(event)/158502

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380