Femårsflaum midtsommars

Bygdaelva ved Øye målestasjon.

Bygdaelva ved Øye målestasjon.

Mykje nedbør og snøsmelting førte til stor vassføring i elvar og bekkar på Vestlandet tysdag 28. juni. Grensa for femårsflaum vart passert i Bygdaelva i Sunnylven.


Rundt kl. 15.00 viste målestasjonen ved Øye i Bygdaelva i Sunnylven 2.05 m. Grensa for femårsflaum i elva er 1.98 m. Framleis var vassføringa stigande.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380