Godt nøgde med basarresultatet

Ruth Hole Aaland t.v. og Ester Kjellstadli Langleite leita fram vinnartala frå "Skramlå".

Ruth Hole Aaland t.v. og Ester Kjellstadli Langleite leita fram vinnartala frå «Skramlå».

Sunnylven sanitetslag har halde sin årlege basar som gav knappe 25.000,- kroner i lagskassa. Eit resultat styret er godt nøgde med.

Mange tok turen på basar som vart halden på dagtid søndag. På samfunnshuset baud sanitetslaget på kaffi og kaker, litt underhaldning og trekking av gevinstar både etter åresal og frå loddbøker.

Frå styret helsa Kari Hauso Stadheim vel møtt.
I tillegg til helsespørsmål ønskjer laget å engasjere seg i lokale saker til beste for bygda, ikkje fordi menn styrer så dårleg, men damer ser gjerne ting på ein annan måte.
Sunnylven sanitetslag, har mange flotte medlemer, men laget vil gjerne ha fleire spesielt unge medlemer for å få nye perspektiv på ting, sa Kari Hauso Stadheim mellom anna.

Gevinstsnora var lang og talde 60 små og store gjenstandar, det aller meste hadde laget fått frå trufaste støttespelarar og noko var kjøpt inn. ”Skramlå”, det gamle, ærverdige trekkjeapparatet til sanitetslaget gjorde jobben med å få fram vinnartala.
Også eit stort antall små gevinstar vart trekte ut etter åresal.
Som programinnslag las Inghild Storstein to dikt og frå Hornindal kom Bjørn Solum som underheldt med trekkspel og sang.

Sunnylven sanitetslag fyller 100 år i mai 2012.

Laila Røyrhus viser fram ein brodert juledu, ein av dei flotte gevinstane på sanitetsbasaren.

Laila Røyrhus viser fram ein brodert juledu, ein av dei flotte gevinstane på sanitetsbasaren.

Arnfinn Tryggestad vann seg fruktkorg.

Arnfinn Tryggestad vann seg fruktkorg.

Programinnslaga var ved Inghild Storstein og Bjørn Solum.

Programinnslaga var ved Inghild Storstein og Bjørn Solum.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380