Aksjekapitalen aukar stadig

Kunstsenteret Peer Gynt Galleriet er verd eit langt større besøkstall enn slik det har vore dei siste åra. På bildet frå 2002, Toralf Maurstad og Oddvin Parr.

Kunstsenteret Peer Gynt Galleriet er verd eit langt større besøkstall enn slik det har vore dei siste åra. På bildet frå 2002, Toralf Maurstad og Oddvin Parr.

Sunnylvingane har blada opp lommeboka. Til no har over 200 med 2.73 mill. kroner sikra seg aksje i Peer Gynt Galleriet. Og stadig ringer telefonen hos interessegruppa.

-Ein kan vere stolt av å vere sunnylving i desse dagar. Aksjonen for å sikre Peer Gynt Galleriet på lokale hender har teke heilt av og er berre fantastisk-.

Det seier Øystein Ljøen i interessegruppa. Han er full av lovord og har full kontroll over responsen frå fastbuande og utflytte sunnylvingar som er i fleirtal på aksjonærlistene. 204 enkeltpersonar, lag, organisasjonar og bedrifter hadde til onsdag 7. mars gjeve tilsagn på 2.73 mill. kroner.

-Det kom inn 5000.- kroner i dag også. Folk ringer nesten i panikk og lurer på om dei er for seine til å få kjøpe seg inn som aksjonærar. Det går bra enno, men måndag 19. mars blir det sett sluttstrek. Då er dei gamle eigarane kalla inn til generalforsamling for å løyse opp det gamle selskapet.
Kort tid etter blir det kalla inn til generalforsamling for å skipe det nye selskapet og gjere val av styre, vedta vedtekter og andre val-, seier Øystein Ljøen.

Ljøen fortel at det også blir jobba med å få eit drivarselskap på plass for å opne for drift så snart som råd. Eit par interessentar er aktuelle.
Å få kafedrifta i gong går nok greit, men det er ønskjeleg å få til eit betre besøk i kuntgalleriet enn det har vore, seier han.
Dei første åra utgjorde besøket der 1.5 mill. kroner av inntekta ved kunst og servicesenteret.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380