Statens Vegvesen uten merknader

Hellesylt.

Hellesylt.

Statens Vegvesen har sendt sin kommentar til framlegget til reguleringsplan for Hellesylt sentrum.

Statens Vegvesen skriv:

-Det har tidlegare vore fleire arbeidsrundar knytta til ferjekai og ny plassering av denne.
Det har også vore diskutert endringar av kryss, blant anna ved innkøyringa til djupvasskaia.

Av dei endringar som er gjort, synest våre innspel å vere godt ivaretatt.
På bakgrunn av dette har vi ingen merknader til planforslaget som førevist-.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380