God trimauke

Trimposten på Nausane hadde ein kraftig auke i antall besøk i 2012.

Trimposten på Nausane hadde ein kraftig auke i antall besøk i 2012.

Trimposten på Nausane vart vinnaren i prosentvis auke i Sunnylven. I høve til året før var meir enn dobbelt så mange innom trimposten i 2012.


Trimgruppa i Sunnylven IL har talt opp antall besøk på dei 24 poengpostane høgt og lavt.
Samla viser tala 10507 registreringar i 2012 mot 9621 året før, ein auke på 9.21 %.
-Det må vi seie oss godt nøgde med etter ein sommar med ikkje alt for godt turver, meinar leiar i friidrett/trimgruppa Rune Hole.

Flest besøk hadde Shell-kaia på Korsbrekke med 1332 registreringar, ein auke på 18.61 % frå året før.
Langt høgare og brattare er råsa til Nausane. Der vart notert 410 besøk som var største prosentvise auke med 129.05 %.

 

2010                 2011                2012                    %

1 Sendaren Ringdal 579 585 663 13,33
2 Stegholen 1330 1337 1170 -12,49
3 Nestevatnet 1082 1017 1061 4,33
4 Shell-kaia 1046 1123 1332 18,61
5 Ljøbrekka 578 542 407 -24,91
6 Skaret 661 500 410 -18,00
7 Karbømarka 491 515 508 -1,36
8 Høgane 550 275 447 62,55
9 Tronstadsætra 268 271 214 -21,03
10 Kjellstaddalen 402 407 698 71,50
11 Hellebostadmarka 493 429 565 31,70
12 Skihella 108 161 114 -29,19
13 Berga 453 435 649 49,20
14 Svarthammaren 592 282 407 44,33
15 Steimsnibba 307 254 258 1,57
16 Åsenakken 180 237 219 -7,59
17 Vatnedalen 137 137 108 -21,17
18 Liadalen 182 158 145 -8,23
19 Haugedalen 118 125 138 10,40
20 Holedalen 116 132 105 -20,45
21 Sætre-sætra 76 95 130 36,84
22 Fedalen 88 113 127 12,39
23 Fagredalen 147 168 99 -41,07
24 Nausane 171 179 410 129,05
25 Nokkenibba 0 144 123 -14,58
  Totalt antal besøk 10155 9621 10507 9,21
-

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380