Tillitsvalde i Sunnylven Idrottslag

Jens Vik held fram som leiar i Sunnylven Idrottslag. Elsa Ljøen kom inn som nytt medlem av hovedstyret.
Jens Vik held fram som leiar i Sunnylven Idrottslag. Elsa Ljøen kom inn som nytt medlem av hovedstyret.

Valnemda hadde det meste på plass til val av styre og grupper under årsmøtet i Sunnylven Idrottslag. Men leiar i fotballgruppa mangla, etter at Steinar Hjelle hadde sagt frå seg attval.

Val i Sunnylven Idrottslag.

Hovedstyret:
Leiar: Jens Vik
Nestleiar: Geir Frøysa (ny)
Sekretær: Elsa Ljøen (ny)
Styremedlemer: Per Ingebrigt Karbø, Rune Hole, Eivind Louis Helset, Magne Brekke.

Fotballstyret:
Leiar: (mangler)
Styremedlemmer : Egil Røyrhus (ny) Lillian Aasheim, Kirsti Frøysadal Hauge, Erna Hellebostad (ny), Åse Ringdal.

Friidrett/trim:
Leiar: Rune Hole.
Styremedlemmer: Jostein Ringdal, Gunnar S. Fivelstad, Ruth Hole Aaland, Lilli-Karin Ljøen, Solfrid Lien.

Skiskyttargruppa:
Leiar: Magne Brekke.
Styremedlemmer: Geir Ringdal (ny), Johan Inge Kjellstad, Line Høgalmen Støverstein.
Ungdomsrepresentantar: Inga Elise Vik, Jørgen Ringdal Sæter.

Skigruppa:
Hans Hole, Per Ingebrigt Karbø, Paul Tronstad, Gisle Aaland.
Gruppa vel leiar sjølve.

Sponsorgruppe:
Frank Øksvang, Magnar Hauge,.

Kioskgruppe:
Ester Kjellstadli, Janne Grov, Borghild Sporstøl (ny).

Banenemnd:
Leiar: Eivind Louis Helset.
Medlemer: Frode Nessan, Ole Aasen, Bård Forbord, Robert Tryggestad, Stein Kristoffersen (ny).

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380