Elevkantine for Fillipinane

  • doc_3807_13
  • doc_3807_2
  • doc_3807_14
    Flott med kantine, tykte frå venstre Elias, Sverre Martin og Ådne Perry.

 

Torsdag laga 9. klasse ved Sunnylven skule kantine med sal av kakao, vafler og rundstykke. Overskotet skulle gå til uversråka på Fillipinane.

Nok ein gong strekte elevane ved Sunnylven skule ut ei hjelpande hand til born som er råka av naturkatastrofer.
I 2009 vart store deler av Tahiti øydelagt av flodbølge. Då laga elevane suppe som dei selde til inntekt for opprydningsarbeidet.

Denne gongen ønska dei å syne solidaritet med dei mange som står utan mat, hus og skule på Fillipinane.
Tordag 28. november var det sal av vafler, rundstykke med ost og kjøttpålegg og kakao til elevar og lærarar ved Sunnylven skule. Alt smaka, det vart fort tomme både fat og muggar som måtte fyllast opp på nytt.
Til saman fekk dei elleve elevane i 9. klasse inn

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380