Planlegg ny avkøyrsle til Langøylia

Langøylia Hytteforeining søkte tidlegare i år om ny, sikker avkøyrsle frå FV 60 til hyttefeltet i Langøylia i Sunnylven. Statens Vegvesen ser positivt på flytting av avkøyrsla.

Ved avkøyrsla til skytebana i Hyttehola kan det nye vegkrysset til Langøylia kome.

Ved avkøyrsla til skytebana i Hyttehola kan det nye vegkrysset til Langøylia kome.

Fredrik Stadheim – 15.08.2014 14:19:03
Kommunalsjef plan- og utvikling i Stranda kommune, Steinar Belsby sende i juli brev til Statens Vegvesen for uttale.

-Dagens avkøyrsle ligg trafikkfårleg til i ein sving og med svært lite fri sikt og stigning på vegen mot vest. Vegen til Langøylia er i dag kommunal og Stranda kommune ynskjer å legge forholda til hyttefeltet for av og påkøyring til FV 60 betre og sikrare, skreiv Belsby.

Han ba om uttale frå Statens Vegvesen på forslag om å opparbeide ny avkøyrsla i same område som avkøyrsla til skytebana i Hyttehola.

Statens Vegvesen har sendt sin uttale til Stranda kommune. Dei ser positivt på at eksisterande avkøyrsle vert stengt og ny etablert som skissert frå kommunen.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380