Sunnylven bygdekvinnelag

Lisbeth Lervik t.h. og Ruth Hole Aaland med norske OL og VM-genserar frå 90-talet.

Lisbeth Lervik t.h. og Ruth Hole Aaland med norske OL og VM-genserar frå 90-talet.

Sunnylven bondekvinnelag blei skipa i 1936. Laget endra namn til Sunnylven bygdekvinnelag i år 2002.

Laget er tilslutta Norges bygdekvinnelag og skal vere ein tydeleg og framsynt kvinneorganisasjon og arbeide for betre tilhøve i eiga bygd.

Av oppgåver/aktivitetar kan vi nemne:
– engasjert i bygdeutvikling i samarbeid med Sunnylven bondelag
– lagar potetball til alle ved skulen annakvart år
– sal av rømmegraut og lefser på Sommardagane
– Kafé Snurrepiperier – utstillingar av ulike gjenstandar kombinert med kafé
– pengegåver til ulike lokale føremål og nasjonale saker
Styret for 2015:
Torunn Hauge
Laila Røyrhus
Marit Hellebostad
Annbjørg Fivelstad
Inghild Storstein

Varamedlemer:
Olveig Brandvoll
Kjellaug Tronstad
Randi Tynes
Styret har ikkje leiar, men deler oppgåvene mellom seg.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380