Lag og organisasjonar

Sunnylven Idrottslag

Sunnylven Idrottslag vart skipa 16. januar 1901.
Rasmus P. Tryggestad var fyrste formann i laget og medlemstalet var 36, alle menn. Medlemstalet i 2014 var 425.

Idrettsaktivitetar:

Fotball
Ski
Skiskyting
Friidrett
Trim – 23 trimpostar

Anlegg:
Fyrste fotballbana låg ved ”Fløtehølen”, mellom elva og fylkesvegen. Plassen var vekselbruk mellom feavl og fotball. Ofte låg der att visittkort frå dyr, og plassen fekk namnet ”Ruen”.

”Leikvoll” innvigd og teken i bruk juni 1954.

Grusbane med lys, ferdig til bruk hausten 1982.

Hellesylt stadion, grasbane og løpebane, offisielt opna 11. august 1985.

Klubbhus med overbygd tribune Hellesylt stadion, offisielt opna 4. juli 1998.

I 2010 blir fotballbana på Hellesylt stadion utbygd med undervarme, kunstgrasdekke og flaumljos, men i jula 2011 vart heile bana øydelagd av ekstremveret «Dagmar».
Nytt kunstgrasdekke kom på plass sommaren 2012.

Lysløype Karbø, 1200 meter lang, klar til bruk sesongen 1979/80. Forlenga til 1700 meter i 1989.

Ny lysløype i Hyttehola, 3.300 meter klar til bruk sesongen 2002/03.

Skiskyttaranlegg i Hyttehola, offisielt opna 28. mars 2009.

Styret i Sunnylven Idrottslag:

Hovedstyret:
Leiar: Tarjei Korsbrekke,
Styremedlemer:
Fotball: Lillian Aasheim
Ski: Linn Kammen Flydal
Skiskyting: Magnar Tufte Tyssen
Trim/friidrett: Per Svein Hole
Banenemnd: Frode Nessan
Treningssenter: Susanne Ringdal
Medlemsansvarleg: Synnøve Kjellstad

Hellesylt treningssenter: Leiar, Susanne M. Ringdal, Ramazan Øcal, Inger Ann Nybø Vik, Rebecca Julie Ringdal, Svein Magne Frøysadal

Trim/friidrett: Leiar: Per Svein Hole, Kristin Storstein, Olav Andreas Sætreås, Karolin Parte, Rune Hole, Vidar Even Leite.

Skiskyttargruppa: Leiar, Magnar Tufte Tyssen, Lisbeth Lervik Helset, Geir Støverstein, Petrin Friestad.

Skigruppa: Leiar, Linn Kammen Flydal, Anniken Hjellbakk Hole, Gisle Aaland, Maria Aaland Tryggestad, Hans Hole.

Fotballgruppa: Leiar, Lillian Aasheim, Anita Langeland, Rita Rudning Røyrhus.

Sponsorgruppa: Frank Øksvang, Per Amund Frøysa.

Kioaskgruppa: Oddbjørg Stadheim, Gunnhild Liva Foldal, Shayne Pacificar..

Banenemnd: Leiar, Frode Nessan, Eivind Louis Helset, Alf Helge Nessan, Per Stian Alme, Per Olav Frøysa Hånes.

Valnemnd: Per Ingebrigt Karbø (ein repr. mangler)

Husstyre Hyttehola: Magne Brekke, Anne Karin Brenne Ringdal

Husstyre Hellesylt stadion: Ole Aasen, Frode Nessan

Repr. idrettsrådet Stranda kommune: Knut Dag Langeland
Repr til valnemnda for idrettsrådet: Per Ingebrigt Karbø
Repr. til kontrollutvalet i idrettsrådet: Tarjei Korsbrekke
Barneidrettsansvarleg: Tarjei Korsbrekke

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380