Sunnylven Idrottslag

Sunnylven Idrottslag vart skipa 16. januar 1901.
Rasmus P. Tryggestad var fyrste formann i laget og medlemstalet var 36, alle menn. Medlemstalet i 2014 var 425.

Idrettsaktivitetar:

Fotball
Ski
Skiskyting
Friidrett
Trim – 23 trimpostar

Anlegg:
Fyrste fotballbana låg ved ”Fløtehølen”, mellom elva og fylkesvegen. Plassen var vekselbruk mellom feavl og fotball. Ofte låg der att visittkort frå dyr, og plassen fekk namnet ”Ruen”.

”Leikvoll” innvigd og teken i bruk juni 1954.

Grusbane med lys, ferdig til bruk hausten 1982.

Hellesylt stadion, grasbane og løpebane, offisielt opna 11. august 1985.

Klubbhus med overbygd tribune Hellesylt stadion, offisielt opna 4. juli 1998.

I 2010 blir fotballbana på Hellesylt stadion utbygd med undervarme, kunstgrasdekke og flaumljos, men i jula 2011 vart heile bana øydelagd av ekstremveret «Dagmar».
Nytt kunstgrasdekke kom på plass sommaren 2012.

Lysløype Karbø, 1200 meter lang, klar til bruk sesongen 1979/80. Forlenga til 1700 meter i 1989.

Ny lysløype i Hyttehola, 3.300 meter klar til bruk sesongen 2002/03.

Skiskyttaranlegg i Hyttehola, offisielt opna 28. mars 2009.

 

Styret i Sunnylven Idrottslag:

Hovedstyret: Per Ingebrigt Karbø, leiar, Geir Frøysa nestleiar, Jens Vik kasserar, Tarjei Korsbrekke sekretær,  Magne Brekke, Jostein Ringdal, Hans Hole, Frode Nessan, Susanne Ringdal. Leiar fotballgruppa manglar.

Hellesylt treningssenter: Arne Tronstad, Susanne M. Ringdal, Inger Ann Nybø Vik, Ramazan Øcal, Rebecca Julie Ringdal

Trim/friidrett: Jostein Ringdal leiar, Ruth Hole Aaland, Gunnar Sårheim Fivelstad, Amund Lien, Olav Andreas Sætreås, Karolin Parte.

Skiskyttargruppa: Magne Brekke leiar, Line Høgalmen Støverstein, Magnar Tufte Tyssen, Lisbeth Lervik Helset.

Skigruppa: Hans Hole leiar, Linn Kammen, Anniken Hjellbakk Hole, Fredrik Helset, Gisle Aaland

Fotballgruppa: (Manglar leiar), Lillian Aasheim, Kirsti Frøysadal Hauge, Åse Ringdal, Egil Røyrhus, Rita Rudning Røyrhus

Sponsorgruppa: Frank Øksvang, Magnar Hauge.

Kioaskgruppa: Gunnhild Liva Foldal, Erna Hellebostad, Lill Susann Hole.

Stadionnemnd: Frode Nessan, Per Ove Frøysa, Eivind Louis Helset, Ole Åsen, Alf Helge Nessan, Knut Arne Leite.

Valnemnd: Jens Arve Forbord, Grete Bjørdal.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380