Lag og organisasjonar

Sunnylven sanitetslag

Sunnylven sanitetslag vart skipa i 1912.

Sanitetslaget er tilslutta Norske Kvinners Sanitetsforening og arbeider for unge og eldre i Sunnylven.
Laget har møterom i andre høgda på Kyrkjelydshuset.

Sanitetslaget skipar mellom anna til julefest for pensjonistar, adventsstund for pensjonærane på omsorgssenteret og frukost på skulen for born og lærarar på Luciadagen.

For å skaffe pengar til aktivitetane sel laget fastelavnsris, og arrangerer lardagskafe, basar og loppemarknad under Sommardagar på Hellesylt.
I tillegg til å arbeide for lokale formål yter sanitetslaget årleg bidrag til forsking på alvorlege sjukdomar, kamp mot vald og stoffmisbruk og til forsking omkring mental helse.

Sunnylven sanitetslag blir leia av eit styre på fem medlemer.

Hovedstyret i 2021:
Hilde Langlo Brekke, leiar

Nina Øye Hole

Birgitte Rørhuus-Øie

Ruth Hole Aaland

Gerd Helset

Varamedlemer til styret:
1.Kari Hauso Stadheim, 2.Anne Marie Hauge Ljøen, 3.Laila Røyrhus

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380