Sunnylven sanitetslag

Sunnylven sanitetslag vart skipa i 1912.

Sanitetslaget er tilslutta Norske Kvinners Sanitetsforening og arbeider for unge og eldre i Sunnylven.
Laget har møterom i andre høgda på Kyrkjelydshuset.

Sanitetslaget skipar mellom anna til julefest for pensjonistar, adventsstund for pensjonærane på omsorgssenteret og frukost på skulen for born og lærarar på Luciadagen.

For å skaffe pengar til aktivitetane arrangerer laget lardagskafe, basar og loppemarknad under Sommardagar på Hellesylt.
I tillegg til å arbeide for lokale formål yter sanitetslaget årleg bidrag til forsking på alvorlege sjukdomar, kamp mot vald og stoffmisbruk og til forsking omkring mental helse.

Sunnylven sanitetslag blir leia av eit styre på fem medlemer.

Hovedstyret i 2018:
Kari Hauso Stadheim, leiar

Hilde Langlo Brekke

Solfrid Lien

Ingebjørg Sårheim Fivelstad

Ann Janne Hole

Varamedlemer til styret:
Britt Hauge, Anne Marie Hauge, Ruth N. Frøysa

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380