Billegast båtplass på Hellesylt

Båt A

Rundt juletider kom ein båt og ankra opp i småbåthamna på Hellesylt. Vedkomande eigar hadde ikkje båtplass.

Framleis ligg den kvite fritidsbåten i småbåthamna på Hellesylt, men eigaren, ein utanlandsk person har ikkje vist seg. Det var billegare båtplass på Hellesylt enn på Stranda så difor valde han å ankre opp på Hellesylt, har han forklara.

Leiar i Hellesylt småbåtlag, Frank Bonsaksen er blitt gjort kjent med at det er kome ein ny båt i småbåthamna, men kjenner ikkje til at vedkomande har søkt og fått båtplass. Småbåthamna på Hellesylt er fulltinga av båteigarar med faste plassar, men hamna har 4-5 gjesteplassar, seier han.

Det blir nok stadig fleire slike som tek seg til rette. Kva vi skal gjere vil vi diskutere på neste styremøte, seier Bonsaksen.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380