Møter om kommunedelplan for idrettsanlegg

Nytt klubbhus ved skianlegget i Hyttehola står på lista over ordinære anlegg, men prioritert langt nede.

Nytt klubbhus ved skianlegget i Hyttehola står på lista over ordinære anlegg, men prioritert langt nede.

I Stranda blir det halde møter i alle bygdelag om revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015.

Til stades på møta i april blir Ulrik Opdal frå Møre & Romsdal Idrettskrets. Det blir kalla inn til møter i alle bygdelaga og fyrste møte blir i Sunnylven 14. april kl. 18.00. Dagen etter, 15. april er det møte på Stranda, 21. april i Geiranger og 22. april i Liabygda.

Ordinære anlegg i Sunnylven                                                                                                                                                                                                                                                                                                8. plass: Tartandekke løpebane Hellesylt stadion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. plass: Klubbhus Hyttehola.

Nærmiljøanlegg:

  1. Orienteringskart Sunnylven.

Under langsiktige behov i Sunnylven står mellom anna;

*Aktivitetsanlegg skulen

*Rulleskiveg/løype

*Treningsrom

*Snøkanonanlegg Hyttehola.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380