Kujukelen kom i natt

Kujukelen kom i natt. Til høgre renn Høgalmgrova.

Kujukelen kom i natt. Til høgre renn Høgalmgrova.

I natt kom kujukelen, snøfonna som fortel at no kan storfe på Helset sleppast på beite.

I fjellet på Helset nord for Kopen «dansar» det ned to små bekkar, nærmast Kopen Høgalmgrova og like ved Glærå. Dei har sitt utspring i små fjellvatn på Helsetkopen og i solskinet blenkjer begge to som sylvtrådar i fjellsida.

Om vinteren legg snøen seg på glatte svaberg der Glærå stuper ut for fjellet, noko som fører til små snøras om våren. Frå gamalt av har desse snørasa si tyding.

I april/mai i år kom fyrste snøras, det var smalejukelen. Då kunne småfeet på Helset sleppast ut på beite, det skulle vere nok næring å finne i naturen for dyra. I natt 30. mai kom ei ny fonn, det var kujukelen. Då skulle det vere nok gras og anna grønt i naturen til at storfeet, kyr og kalvar kunne sleppast ut på beite, vart det sagt.

Det er grønt og frodig både på Helset og andre stader i Sunnylvsbygda i dag.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380