Nytt årsmøte i Sunnylven samfunnshus P/L

Styret i Sunnylven samfunnshus kallar inn til ekstra årsmøte 19. mai.

Styret i Sunnylven samfunnshus kallar inn til ekstra årsmøte 19. mai.

 Styret i Sunnylven samfunnshus kallar inn til ekstraordinært årsmøte 19. mai. Selskapet er pålagt registrering i Brønnøysundregister.

Sakliste på møtet er:

*Del I: Oppløysing av eksisterande partslag, kl. 1930 – 2015

*Pause

*Del  II: Skiping av ny foreining, kl. 2030 – 2130

*Del III: Diverse orienteringar, kl. 2130 – 2200

Bakgrunnen for tiltaket er at Sunnylven samfunnshus P/L er pålagt å registrere seg i Brønnøysundregisteret.

-Vi har ein del utfordringar med omsyn til oppløysing av eksisterande lag ettersom både bedrifter, organisasjonar og privatpersonar er luteigarar og /eller har eignaluter i partslaget. Det er viktig at så mange av desse som råd er møter frå og utrykkjer meininga si om det forslaget styret vil presentere, skriv leiar i styre, Inge Bjørdal i innkallinga.

Sakliste for del I: Oppløysing av Sunnylven samfunnshus PL

 1. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka
 2. Godkjenning av møteinnkalling og vedtak om saklista
 3. Orientering om bakgrunnen for oppløysing av laget og  status/oversikt over partshavarar.
 4. Vedtektene, og kva dei seier om oppløysing
 5. Styret sitt forslag til gjennomføring av oppløysinga av Sunnylven samfunnshus PL
 6. Vedtak om oppløysing

 Sakliste for del II: Nyskiping av laget

 1. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka
 2. Godkjenning av møteinnkalling og vedtak om saklista
 3. Tilråding frå styret om ny organisasjonsform
 4. Presentasjon av framlegg til nye vedtekter for laget
 5. Vedtak om nyskiping av laget
 6. Val av leiar, styremedlemer, varamedlemmer, ettersynspersonar og valnemnd 1

 Det ekstraordinære årsmøtet blir halde på Sunnylven samfunnshus tysdag 19. mai kl. 19.30.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380