Soknerådsval til hausten

Sunnylven kyrkje.

Sunnylven kyrkje.

I Sunnylven blir det val av nytt sokneråd 14. september, same dag som kommune –og fylkestingsvalet. Soknerådsvalet foregår i «nyesalen» på samfunnshuset.

Det blir også høve til førehandsrøysting på sokneråd frå 10. august på kyrkjekontoret, Hellesylt.

Mange unge kandidatar stiller til val denne gongen. Også fleire frå noverande sokneråd er på lista, mellom anna leiar Stig Tryggestad. Sunnylven sokneråd har åtte faste medlemer.

Her er vallista til sokneråd i Sunnylven måndag 14. september:

 1. Stig Tryggestad 53 år
 2. Ann Kristin Langeland 43 år
 3. Marit Irene Hellebostad 45 år
 4. Solveig Randi Førde 54 år
 5. Astrid R. Ringdal 60 år
 6. Gunnar Friestad 43 år
 7. Peder Hellebostad 40 år
 8. Annbjørg Laila Fivelstad 53 år
 9. Karl Johan Røyrhus Espe 40 år
 10. Bente Bonsaksen 51 år
 11. Hilde Lisbeth Langlo Brekke 50 år
 12. Anne Karin Brenne Ringdal 36 år
 13. Tor Arne Tryggestad 60 år

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380