Torskedalssætra

Torskedalssætra.
Torskedalssætra.

I Torskedalen ligg sætra til gardane Langeland og Karbø med mange sætrehusa i god stand. På tur frå Karbø til Steimsnibba går råsa over stølen i Torskedalen. 

Audun A Av Audun Brekke Fjeldheim

Nord: 6883300

Aust: 387100

Høgde: 503 moh

LANDSKAP

Torskreddalssætra er ein middels stor støl som ligg fremst i Torskreddalen, der denne

møter Langedalen. Landskapsrommet er ”lukka” av fjellsider på alle kantar, rundt

møtet mellom Langedalen og Nibbedalen. Sætra er vend mot sørvest og Gråfjellet og

Slettehornet er viktige landemerke.

VEGETASJON

Grasartar dominerer kulturmarka, men med innslag av lyngtuer og einer. Sjølv om det

har vore rydda mykjer einer, er gjengroing ein trussel for sætra. Tett inn mot

steingjerdet som omgir stølen, veks det bjørk og gran.

Torskreddalsætra 2

BYGNINGAR OG KULTURMINNE

Fem bygningar står i dag på stølen, og alle ser ut til å vere i god stand. Her er tre nyare

hytter/sel og ei løe, samt ei lita bu som er bygga inn i terrenget. Sør og aust for sætra

ligg eit nokså intakt steingjerde, i tillegg til fleire murar etter tidlegare bygningar.

VURDERING middels

Torskreddalssætra ligg lett tilgjengeleg i eit populært turområde, med Steimsnibba

som det store trekkplasteret. Gjengroing og nye hytter øydelegg mykje av

heilskapsinntrykket av området som sæter, men her er framleis nokre strukturar og

kulturminne som er verdifulle.

MULIGHEITER lite/middels potensial

Sætra har nok først og fremst eit næringspotensiale med tanke på å lage eit tilbod til

alle turgåarane som brukar området. Sal av lokal mat, rideturar eller liknande kan

vere aktuelt.

Torskreddalsætra 3

Torskreddalsætra 4

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380