Samla eldre konfirmantar

50 og-60 års konfirmantar. Fyrste rekke frå venstre: Randi Nybø Ringdal, Asbjørn Vollset, Oddvar Tryggestad, Oddhild Hole Stadheim. Andre rekke: Margrete Frøysa, Liv Sætreås, Inger Jorunn Tryggestad, Erling Ljøen. Bak: Kåre Vollset, Fredrik Helset, Asbjørn Helset, Jarle Hole, sokneprest Karstensen, Oddmund Helset.

50 og-60 års konfirmantar. Fyrste rekke frå venstre: Randi Nybø Ringdal, Asbjørn Vollset, Oddvar Tryggestad, Oddhild Hole Stadheim.                                    Andre rekke: Margrete Frøysa, Liv Sætreås, Inger Jorunn Tryggestad, Erling Ljøen.
Bak: Kåre Vollset, Fredrik Helset, Asbjørn Helset, Jarle Hole, sokneprest Karstensen, Oddmund Helset.

 

Under gudstenesta i Sunnylven kyrkje siste søndag i august var fleire av konfirmantane frå 1955 og 1965 samla.

Konfirmantane frå 50 og 60 år sidan var invitert til gudsteneste i Sunnylven kyrkje søndag, og til samling på kyrkjelydshuset . Mange møtte, men også fleire mangla av ulike grunnar. I 1955 vart åtte jenter og gutar konfirmert, søndag var to til stades. Ti år etter vart heile sytten konfirmert i Sunnylven kyrkje, elleve av dei møtte søndag.

I ein kort intervjurunde saman med sokneprest Stein Karstensen fortalde dei litt frå førebuingane og konfirmanttida slik dei opplevde den.

Etter samlinga i kyrkja skulle «konfirmantane» halde fram festen på kyrkjelydshuset der det venta servering og sikkert mange minner og andre historier frå åra som har gått.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380