Askjell Molvær heidra

Askjell Molvær som sluttar i Stranda kulturskule fekk tildelt KS sitt heidersmerke. Her under olsokkonsert i Lensmannsstova saman med Gunnhild Sindre, Anne-Berit Skrivervik Sultani og Synnøve Hjellbakk Hole.

Askjell Molvær som sluttar i Stranda kulturskule fekk tildelt KS sitt heidersmerke. Her under olsokkonsert i Lensmannsstova saman med Gunnhild Sindre, Anne-Berit Skrivervik Sultani og Synnøve Hjellbakk Hole.

Ved starten av kommunestyremøte i Storfjord kulturhus vart lærar i Stranda kulturskulen Askjell Molvær overrekt Kommunenes sentralforbund sitt heidersbevis.

Askjell Molvær sluttar i Stranda Kulturskule etter 30 år i teneste. Ved starten av kommunestyremøtet 2. september og med heile kommunestyret som tilhøyrarar fekk 68-åringen mange gode ord frå ordføraren Jan Ove Tryggestad som overrekte KS sitt heidersbevis.

Askjell Molvær er busett i Langevåg og har pendla til Stranda i 30 år og til undervisning for elevar både på tangent –og blåseinstrument. Pendlinga i tre ti-år utgjorde 150.000 kilometer, eller ei reise fire gonger rundt jorda, hadde ordføraren rekna ut. Molvær har i tillegg til jobben i kulturskulen også vore aktivt med i andre samanhengar innan musikklivet i kommunen, sa Jan Ove Tryggestad.

Askjell Molvær takka så mykje for heidersutmerkinga. –Eg har aldri grua meg til å reise til Stranda, men gleda meg til å møte og jobbe saman med elevane, sa Molvær og fekk ståande applaus frå Stranda sine folkevalde.

Askjell Molvær og sju andre lærarar frå Stranda kulturskule opna kommunestyremøtet musikalsk med å spele «Augustblomen».

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380