Vedtok reguleringsplan

På siste kommunestyremøte i Stranda 2. september vart reguleringsplanen for Hellesylt sentrum vedteke mot ei stemme (Frp).

Vedtaket var i samsvar med innstilling frå Fast utval for plansaker med eit ekstra punkt 4: « Det regulerte offentlege parkeringsarealet på tomta til Hellesylt Turistsenter vert endra til privat parkering»

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380