Har anka avslag

Det var store skadar i Holedalen, mellom anna vart den gamle sætrevegen og krøterråsa på Holesida vekkvaska i ei lengd av rundt femti meter.
Det var store skadar i Holedalen, mellom anna vart den gamle sætrevegen og krøterråsa på Holesida vekkvaska i ei lengd av rundt femti meter.

Etter flaumskadar i Holedalen i 2014 søkte Holedalen Fallrettslag Sa Statens naturskadefond om erstatning. Søknaden fekk avslag.

Avgjerda vart anka av Fallrettslaget og 25. november møtest partane til hovudforhandlingar på Sunnylven samfunnshus. Det er avsett ein dag til saka.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380