Auka vassføring

Sunnylvsbygda oktober 2014. Då passerte det 172 km3. ved Øye målestasjon.
Sunnylvsbygda oktober 2014. Då passerte det 172 km3. ved Øye målestasjon.

Vassføringa i elvar og bekkar har auka mykje grunna heftige regnbyger det siste døgnet. Ved målestasjonen ved Øye i Bygdaelva i Sunnylven var vassføringa  44.0 km3/sek. fredag 27. november kl. 10.00.

Det er likevel langt igjen før vassføringa når middelflaum, 86.8 km3/sek. eller femårsflaum som etter målingar i tidsrommet frå 1917 til 2012 er rekna til 112.4 km3/sek.

Siste.

I kveld kl. 19.00 fredag 27. november nådde Øye målestasjon nær middelflaum vassføring med 83 km3/sek. Middelflaum er 86.8 km3/sek. Nedbøren er no litt avtakande.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380