LokalnyttLokalsport

Snart Sunnylvscup på ski

Cuprenn A

I alt fem renn i Sunnylvscup på ski blir arrangert i vinter. Her er arbeidslista styret har sendt ut.

SUNNYLVSCUP 2015 / 2016 .

Vi er no klare for nye renn i Sunnylvscupen. NB !!! Ver obs på fyrste rennet 9. desember .

For å dele på belastninga med eit slikt arrangement, og også vidareutvikle eit sosialt miljø

kring arrangementa, har vi sett opp ei arbeidsliste for for foreldra til born som var delaktige i

cupen sist år. Vi nemner opp ein ansvarleg på gruppene ved kvart arrangement, og to frå styret vert

også med som kontaktpersonar ved kvart løp.

Om det ikkje passar på oppsett dag, må ein sjølv finne ein å bytte med.

 

Styret tek ansvar for å få på plass :

–          Startnummer

–          Namnelister

–          Skrivesaker

–          Klokker

–          Saft, pappbeger, syltetøy, vatn, pølser m.m.

Gruppeansvarleg fordeler oppgåver ;

–          Utdeling av startnummer, registrering

–          Tidtaking

–          Starting

–          Sette opp start- / målskilt

–          Innsamling og sortering av startnummer

–          Dele ut saft

Kiosk :

Den som er satt opp her har ansvaret for vaffelsteiking, sal og rydding / vasking.

Dei som er satt opp , møter kl. 17.00 i Hyttehola.

SUNNYLVSCUP NR. 1

Onsdag 09. des frå kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Klassisk / fellesstart klassevis

Knut Dag Langeland ( gruppeansvarleg ), Jorun Trøen, Silje Stadheim, Karl Johan Espe

Kiosk : Erna Hellebostad, Wenche Solli ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Hans Hole, Anniken Hjellbakk Hole, Gisle Aaland

SUNNYLVSCUP NR. 2

Onsdag 06. jan frå kl. 17.30.Tidtaking kl. 18.30

Fristil / enkeltstart

Per Ingebrigt Karbø ( gruppeansvarleg ), Jørgen Helset, Lillian Aasheim, Ann Kristin Wollsæter

Kiosk : Ruth Hole Aaland, Silje Hjellbakk Hole ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Fredrik Helset, Linn Kammen

SUNNYLVSCUP NR. 3

Onsdag 20. jan. frå 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Klassisk / fellesstart klassevis

Jostein Ringdal ( gruppeansvarleg ), Sven Roger Alme, Magne Brekke, Wenche Wollsæter

Kiosk : Kirsti Frøysadal Hauge, Marit Hellebostad ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Hans Hole, Gisle Aaland

SUNNYLVSCUP NR. 4_

Onsdag 3. febr. kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Fristil / fellesstart klassevis

Line Støverstein ( gruppeansvarleg ), Synnøve Kjellstad, Tore Rusten, Ole Arnstein Ringdal

Kiosk : Janne Grov, Solveig Førde ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ).

Frå styret : Fredrik Helset, Anniken Hjellbakk Hole, Linn Kammen.

SUNNYLVSCUP NR. 5_MERKERENN

Onsdag 24. febr.  kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Klassisk /  enkeltstart

Per Amund Frøysa ( gruppeansvarleg ), Randi Sæter, Tor Odd Kjellstadli, Åse Ringdal, Bård Forbord

Kiosk : Oddbjørg Stadheim, Rita R. Røyrhus ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ).

Frå styret : Hans Hole, Gisle Aaland

 

Ta med startkontingent kr. 100,- til fyrste Sunnylvscup .

3 renn gir premiering.

Tidtaking frå 3. klasse ( ynskjer ein ikkje tidtaking får ein registrert rennet ved å gå same distanse ).

 

Velkomne til kjekke kveldar i Hyttehola !!

Helsing skigruppa

Hans Hole tlf. 41695602

Linn Kammen tlf. 90827196

Anniken Hjellbakk Hole tlf. 98832326

Fredrik Helset tlf. 90661200

Gisle Aaland tlf. 93480833

 

( Premieutdeling Sunnylvscupen og påskebingo tysdag 22. mars kl. 19.00 på Samfunnshuset )

 

 

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380